Stichting WATER drager van Leven

Welkom - nieuws

Wandeling met Jörg Schauberger langs de Kromme Rijn op 5 october as.

Zie leaflet. Meer info via Spring College.

Schauberger nieuwsbrief gerevitaliseerd!

14e aflevering. Info bij Stichting Natuur- en Implosietechnieken.

Seminar Water en Klimaat in voorbereiding

Voor begin volgend jaar hebben wij een seminar over “Water en Klimaat” voor ogen, niet gericht op de meteorologische en waterhuishoudkundige kant van dit onderwerp – dan zouden we spreken over ’klimaat en water’ - maar op de (mogelijke) relatie  tussen het gebruik van de bodem en de waterhuishouding en de ontwikkeling van het klimaat. Dit lijkt misschien een subtiel verschil in benadering, maar voor de te nemen verzachtende of preventieve maatregelen maakt het enorm veel uit hoe oorzaken en gevolgen worden gezien. Zie ook Help_humus.

Er zal tijdens het seminar ondermeer aandacht worden besteed aan het werk van een groep Tsjechische onderzoekers onder leiding van Dr Jan Pokorny. Zie ook het interview met hem door Judy Schwartz in de Scientific American en zijn boek 'The new Water Paradigm'.

Momenteel zijn wij in gesprek met Nederlandse klimaatonderzoekers en waterbeheerders over de verdere invulling van het programma.

Datum, programma en locatie worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

Platform Vitaal Water

De volgende bijeenkomst van het platform zal worden gehouden op 8 december 2016. Op 21 april 2016 gaf Cees Kamp een presentatie over zijn onderzoek naar watervitalisering.

Zie verder...

Waterkring

De volgende bijeenkomst van de Waterkring is gepland op 19 november 2016.

Seminar over landschap waarnemen met Dorian Schmidt

Dorian Schmidt is de grondlegger van de Wirkungsensorik. Hij bezocht in 2015 Landgoed Baest en was onder de indruk van deze plek. Het bestaande landschap en de plannen voor de ontwikkeling van bd land- en tuinbouw inspireerden tot het opzetten van een seminar rond waarnemen van het landschap als thema. Een datum is gereserveerd bij Dorian en bij de vergaderlocatie op het landgoed: donderdag 22 tot en met zondag 25 september 2016. Meer...

Help humus

De bodem is letterlijk de drager van - veel - leven en de bron van onze gezonde voeding. Die rol kan echter alleen goed worden vervuld wanneer er voldoende levende of levenskrachtige organische stof aanwezig is. Dat laatste is tegenwoordig, met alle uitputting, diepe ontwatering en gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, niet meer vanzelfsprekend.  Eet niet alleen humus (Turks-Marokkaans linzengerecht), maar maak het ook en help humus de grond in. Teken de petitie

Informatiebrochure over het werk van SWDL

De door Maarten Gast op 31 october 2014 gepresenteerde inleiding over water is omgewerkt tot een brochure over het werk van de Stichting, haar visie op water en enige in dat licht interessante gegevens.

Bouw vistrap met fishflowforms van start

Waterschap De Dommel realiseert een experimentele vispassage met ritmische stroming (fishflowforms) in de Buulder Aa bij de stuw Molenheide. In het voorjaar van 2016 zal een uitgebreid onderzoek naar het functioneren ervan worden uitgevoerd. Meer info...

Contact

Stichting WATER drager van Leven - email                                            last updated  14-09-2016

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl