Stichting WATER drager van Leven

Welkom - nieuws

Open dag vistrap met fishflowforms op 18 mei

Op 18 mei wordt de vispassage getoond aan het publiek. Aanmelding per email is gewenst.

Waterschap De Dommel heeft een experimentele vispassage met Fishflowforms - d.w.z. op basis van ritmische stroming - aangelegd in de Buulder Aa ter hoogte van de stuw bij Molenheide. In 2017 wordt een uitgebreid onderzoek naar het functioneren ervan en naar de gevolgen voor het water uitgevoerd.

Meer info en aanmelding voor de open dag...

Seminar Water en Klimaat - wat is oorzaak, wat is gevolg?

Op 24 maart 2017 namen ca. 70 belangstellenden deel een internationaal klimaatseminar. Dr Jan Pokornż (Univ. van Praag) presenteerde zijn tegendraadse visie. Prof. Dr Han Dolam reageerde daarop. Ir DaniŽl Goedbloed schetste de ambitie en aanpak van het project Amsterdam Rainproof.

Het verslag kan hier worden gedownload.

Platform Vitaal Water

De volgende bijeenkomst van het platform zal worden gehouden op  28 september 2017. 

Zie verder...

Waterkring

De volgende bijeenkomst van de Waterkring zal in het najaar plaatsvinden.

Help humus

De bodem is letterlijk de drager van - veel - leven en de bron van onze gezonde voeding. Die rol kan echter alleen goed worden vervuld wanneer er voldoende levende of levenskrachtige organische stof aanwezig is. Dat laatste is tegenwoordig, met alle uitputting, diepe ontwatering en gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, niet meer vanzelfsprekend.  Eet niet alleen humus (Turks-Marokkaans linzengerecht), maar maak het ook en help humus de grond in. Teken de petitie!  Zie ook het hierboven aangekondigde seminar.

Informatiebrochure over het werk van SWDL

De door Maarten Gast op 31 october 2014 gepresenteerde inleiding over water is omgewerkt tot een brochure over het werk van de Stichting, haar visie op water en enige in dat licht interessante gegevens.

Contact

Stichting WATER drager van Leven - email                                            last updated  10-05-2017

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl