Stichting WATER drager van Leven

Welkom - nieuws

Seminar Water en Klimaat - wat is oorzaak, wat is gevolg? op 24 maart 2017

Aanmelden is niet meer mogelijk

Op 24 maart as. organiseren wij in samenwerking met Waternet een middagseminar over “Water en Klimaat”. Dat is nu eens niet gericht op de meteorologische en waterhuishoudkundige kant van dit onderwerp – dan zouden we spreken over ’klimaat en water’ - maar op de (mogelijke) relatie  tussen het gebruik van de bodem en de daaraan gekoppelde waterhuishouding en de ontwikkeling van het klimaat. Dit lijkt misschien een subtiel verschil in benadering, maar voor de te nemen verzachtende of preventieve maatregelen maakt het enorm veel uit hoe oorzaken en gevolgen worden gezien.

Er zal tijdens het seminar ondermeer aandacht worden besteed aan het werk van een groep Tsjechische onderzoekers onder leiding van Dr Jan Pokorný. Zie ook het interview met hem door Judy Schwartz in de Scientific American en zijn boek 'The new Water Paradigm'.

De Nederlandse klimaatonderzoeker Prof. Han Dolman (VU Amsterdam) zal een coreferaat verzorgen.  Van de zijde van Waternet presenteert Ir Daniël Goedbloed het project Amsterdam Rainproof. De afsluitende discussie wordt geleid door Prof. Dr Ir Jan Peter van der Hoek (Waternet). 

Lees meer..../convocatie met programma

Platform Vitaal Water

De volgende bijeenkomst van het platform zal worden gehouden op  28 september 2017. 

Zie verder...

Waterkring

De volgende bijeenkomst van de Waterkring zal in het najaar plaatsvinden (8 april 2017 gaat tot onze spijt niet door).

Vistrap met fishflowforms gerealiseerd

Waterschap De Dommel heeft een experimentele vispassage met Fishflowforms - d.w.z. op basis van ritmische stroming - aangelegd in de Buulder Aa ter hoogte van de stuw bij Molenheide. In 2017 wprdt een uitgebreid onderzoek naar het functioneren ervan en naar de gevolgen voor het water uitgevoerd. Meer info...

Help humus

De bodem is letterlijk de drager van - veel - leven en de bron van onze gezonde voeding. Die rol kan echter alleen goed worden vervuld wanneer er voldoende levende of levenskrachtige organische stof aanwezig is. Dat laatste is tegenwoordig, met alle uitputting, diepe ontwatering en gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, niet meer vanzelfsprekend.  Eet niet alleen humus (Turks-Marokkaans linzengerecht), maar maak het ook en help humus de grond in. Teken de petitie!  Zie ook het hierboven aangekondigde seminar.

Informatiebrochure over het werk van SWDL

De door Maarten Gast op 31 october 2014 gepresenteerde inleiding over water is omgewerkt tot een brochure over het werk van de Stichting, haar visie op water en enige in dat licht interessante gegevens.

Contact

Stichting WATER drager van Leven - email                                            last updated  23-03-2017

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl