Stichting WATER drager van Leven

Waterkring

De WDL Waterkring vindt zijn oorsprong in een door Hans Wessel opgerichte internationale Jura Nova water-studiegroep, die aanvankelijk bijeenkwam in het Zwitserse Berner Oberland. Toen Hans zich in `s-Heerenberg vestigde werden de bijeenkomsten aldaar tweemaal per jaar gehouden. Sedert de oprichting van de Stichting Water Drager van Leven komt de Kring tweemaal per jaar aldaar onder auspiciŽn van die stichting bijeen. Inmiddels zijn een veertigtal personen uit de waterwereld tot de kring toegetreden. Doorgaans wordt vergaderd op zaterdag over onderwerpen waarvoor gastsprekers worden aangezocht. Ook wordt informatie over relevante pas gehouden of op handen zijnde bijeenkomsten uitgewisseld. Recentelijk kwamen naast beschouwingen over Schauberger en BD-landbouw inleidingen over waterkristallen, waterkalkbeelden, waterbronnen en waterwezens aan de orde. Zie ook de lijst met inleiders en voordrachttitels.

De bijeenkomsten van de Waterkring worden als regel in Amersfoort gehouden.

De deelnemers aan de kring zijn vertrouwd met een antroposofisch mens- en wereldbeeld of staan daarvoor open. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij het secretariaat

Contact

Stichting WATER drager van Leven - email                                        last updated  21-06-2016

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl