Stichting WATER drager van Leven

Aanmeldingsformulier seminar "Water en Leven"

Maandag 15 october 2018  - 13.30 - 17.00 uur 

Waternet hoofdkantoor

Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam

Naam*:    Postcode en hsnr.:

Emailadres:    

(werk)achtergrond:   

Medewerker Waternet: ja nee

Telefoon:

meldt zich aan voor het seminar "Water en Leven" op 15 october 2018 te Amsterdam.

heeft het deelnamegeld ad 25 euro overgemaakt op IBAN NL15 TRIO 0254 7898 62 t.n.v. Stichting WATER Drager van Leven te Zeist. Het BIC-nummer van de bank is: TRIONL2U.

geeft toestemming voor vermelding van zijn/haar naam* op de aan de aanwezigen uit te reiken namenlijst.

Contact

Stichting WATER drager van Leven - email   last updated  22-08-2018

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl