Stichting WATER drager van Leven

 

Seminar Water en Klimaat (24 maart 2017)

Aanmelden is niet meer mogelijk

De Stichting WATER Drager van Leven en Waternet organiseren op vrijdagmiddag 24 maart 2017 te Amsterdam een middagseminar over WATER en KLIMAAT.

Wat is oorzaak, wat is gevolg?

Dat de veranderingen in het klimaat gevolgen hebben voor de waterhuishouding, is geen vraag en evenmin nieuws. De zeewering en de binnendijken worden versterkt, het programma “Ruimte voor de Rivier” is volop in uitvoering. Vele gemeenten bezien de capaciteit van hun rioolstelsels. Regelmatig zien we beelden van wat er gebeurt op de TV. 

Omgekeerd verschijnen er steeds meer studies die aangeven dat de moderne grootschalige landbouw en de huidige bosbouw, tezamen met de daarbij behorende waterhuishouding, ook een aanzienlijke invloed hebben op de verandering van het klimaat. Wellicht niet op wereldniveau, maar wel op het niveau van landen en stroomgebieden van grote rivieren. Deze zomer stelde de TU-München bijvoorbeeld vast dat de stijging van de temperatuur in de Beierse Alpen voor 14% te wijten is aan de afname van het humusgehalte in de bodem van de bossen aldaar, gevolg van het huidige bosbeheer. 

Inleiders

De Tsjechische Dr Jan Pokorný (plantenfysioloog, ass. prof. Agriculture University Prague) gaat nog een stap verder en stelt dat de regionale watercyclus een grotere invloed heeft op de stijging van de temperatuur dan de wereldwijde watercyclus. Hij baseert deze mening op studies en consultancy opdrachten in Afrikaanse en Europese landen. Op grond hiervan pleit Pokorný voor een “Nieuw Water Paradigma”, een nieuwe benadering om de klimaatverandering te beperken. Wij hebben Prof. Pokorný bereid gevonden zijn inzichten op een seminar bij Waternet in Amsterdam te komen uiteen zetten. 

Prof. Dr Han Dolman, hoogleraar Ecohydrologie aan de VU, toetst vervolgens het pleidooi van Pokorný aan zijn kennis van de interactie tussen de terrestrische biosfeer en de cycli van koolstof en water. 

Grote steden met hun uitstrekte verhard oppervlak voeren het regenwater zo snel mogelijk af. Zij leveren als “warmteaccu’s” ook een bijdrage aan de stijging van de temperatuur. In Amsterdam wordt een groot pakket maatregelen uitgevoerd om de stad “climate change proof” te maken. Draagt dit pakket ook bij aan beperking van de stijging van de temperatuur? Een vraag aan Ir Daniel Goedbloed, de leider van het project Amsterdam Rainproof.

De discussie na de voordrachten wordt geleid door Prof. Dr Ir Jan Peter van der Hoek, hoofd van het Strategisch Centrum van Waternet.

Contact

Stichting WATER drager van Leven - email                                        last updated  23-03-2017

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl