Stichting WATER drager van Leven

Ethertechnologie en water

Het werk van Viktor Schauberger

De Oostenrijkse boswachter en uitvinder Viktor Schauberger (1885-1958) wordt wel beschouwd als een watergenie. Zijn leven lang werkte hij aan de realisatie van natuureigen processen in technische apparatuur. Hij was zeer bezorgd over de schade die de moderne techniek aanricht aan de waterkringloop en de waterkwaliteit, en daardoor aan alle levensprocessen op aarde. Ook de energiewinning moet volgens zijn inzichten op een andere leest worden geschoeid. In zijn uitvindingen staan inwikkelende stromingsprocessen centraal (implosie), tegenover de uitwikkelende, centrifugale  explosieprocessen van de gebruikelijke techniek. Schauberger ondervond tijdens zijn leven veel afwijzing en tegenstand. Mede daardoor is er vrijwel geen goed wetenschappelijk onderzoek naar zijn concepten en vindingen verricht. Meer...

Wat is ethertechnologie?

Bij de zogenoemde vrije energie of nulpuntsenergie gaat het om een energiebron die geldt als onuitputtelijk. Er wordt geen beroep gedaan op fossiele brandstoffen, maar evenmin op getij, wind of zonlicht. Een en ander is nog in hoge mate speculatief en er zijn weinig betrouwbare meldingen van geslaagde experimenten. Toch bestaat het vertrouwen dat het hier fysisch reŽle verschijnselen betreft, die evenwel met de gangbare natuurkundige en thermodynamische principes onvoldoende kunnen worden doorgrond. Voor zogenoemde īover-unityī-technologieŽn, die meer energie afgeven dan er als aandrijving of startimpuls wordt ingestopt, zijn veelbelovende resultaten geclaimd. Het veld is in snelle ontwikkeling en trekt door de fantastische perspectieven veel aandacht.

Bij ethertechnologie gaat het om het gebruik van levenskrachten. Er zijn aanwijzingen dat daarbij de persoon van de experimentator en zijn intenties mede een factor zijn in het functioneren van de machine. Dit zou kunnen verklaren waarom het zo moeilijk is om toestellen van sommige pioniers, waaronder Viktor Schauberger, na te bouwen of ze met succes in te zetten.

Contact

Stichting WATER drager van Leven - email                                             last updated  12-05-2011

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl