Stichting WATER drager van Leven

Welkom - nieuws

Seminar over Water en Leven - samenwerking tussen molekulen - op 15 october 2018 in Amsterdam

- de inschrijving is gesloten -

Op 15 october as. zal in samenwerking met Waternet, het waterkringloopbedrijf van Amsterdam, een middagseminar worden gehouden over Water en Leven.

Een seminar over dit brede thema is mogelijk geworden door nieuwe wetenschappelijke inzichten, waarvoor al in de jaren 1980 de basis is gelegd. Sindsdien hebben vele tientallen onderzoekers wereldwijd aan de oplossing van het “raadsel water” gewerkt. Wij zijn bijzonder ingenomen met de komst van een bij deze ontwikkelingen betrokken onderzoeker, prof. Marc Henry – hoogleraar aan de Université de Strasbourg. Hij zal in zijn keynote presentation aangeven hoe de schijnbaar zo eenvoudige watermoleculen drager kunnen zijn van het meest complexe verschijnsel op aarde - het leven - en daarmee een mogelijke verklaring bieden voor verschillende tot nu toe onbegrepen eigenschappen van water. Het gaat volgens hem om samenwerking op moleculair niveau, waarvoor water als buitenbeentje onder de vloeistoffen bij uitstek is toegerust. 

Verdere inleiders zijn Paul Doesburg (Crystal Lab) en Christine Sutter (Strömungsinstitut Herrischried/Adventa Initiative). Zij zullen elk  hun eigen ervaringen met fenomenologisch wateronderzoek vergelijken met de gepresenteerde nieuwe inzichten.

Het seminar vindt plaats in het hoofdkantoor van Waternet op maandagmiddag 15 oktober 2018 vanaf 13.30 uur. Aanmelding is niet meer mogelijk.

Meer lezen....

Convo downloaden

Onderzoek vistrap met fishflowforms afgerond

Waterschap De Dommel heeft in samenwerking met de Stichting Fishflowform een experimentele vispassage gerealiseerd.  Deze is aangelegd in de Buulder Aa ter hoogte van de stuw bij Molenheide. De passage is uitgerust met Fishflowforms in de plaats van overlaten. De ritmische stroming van de flowforms wekt het benodigde verval op en maakt het kunstwerk tot een sieraad in het landschap. In 2015-2017 is een uitgebreid onderzoek naar het functioneren ervan en naar de gevolgen voor het water uitgevoerd.

Het onderzoek heeft aangetoond dat een vistrap met fishflowforms een aantrekkelijk alternatief is voor de gebruikelijke ontwerpen. Meer info ..

Het werk van de Stichting WATER Drager van Leven

De door Maarten Gast op 31 october 2014 gepresenteerde inleiding over water is omgewerkt tot een brochure over het werk van de Stichting, haar visie op water en enige in dat licht interessante gegevens.

Contact

Stichting WATER drager van Leven - email                                            last updated  14-10-2018

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl