Stichting WATER drager van Leven

Welkom - nieuws

Seminar over Water en Leven op 15 october 2018 in Amsterdam

Op 15 october as. zal in samenwerking met Waternet, het waterkringloopbedrijf van Amsterdam, een seminar worden gehouden over Water en Leven. Met deze bijeenkomst over recente ontwikkelingen rond het thema dat de reden vormde van haar ontstaan gaat de stichting deze reeks van seminars besluiten. In de afgelopen 15 jaar zijn van verschillende kanten opmerkelijke bijdragen geleverd aan de inzichten in het belang en de rol van het levenselement WATER. Nu lijkt het moment gekomen om aandacht te besteden aan fundamentele doorbraken op dit gebied, waaraan sinds ca. 1980 door vele onderzoekers over de hele wereld bijdragen zijn geleverd.

Een van hen, prof. Marc Henry, hoogleraar aan de Universiteit van Straatsburg, specialisatie Quantum physics and bio-physics-chemistry of water, werpt in zijn keynote presentatie een nieuw licht op de relatie tussen water en leven, die tegelijk vanzelfsprekend en tot nu toe moeilijk te doorgronden is. 

Verdere inleiders zijn Paul Doesburg (Crystal Lab) en Christine Sutter (Strömungsinstitut Herrischried/Adventa Initiative). Zij zullen elk  hun eigen ervaringen met fenomenologisch wateronderzoek vergelijken met de gepresenteerde nieuwe inzichten.

Het seminar vindt plaats in het hoofdkantoor van Waternet op maandagmiddag 15 oktober 2018 vanaf 13.30 uur. Aanmelding is mogelijk via de onderstaande link naar het opgaveformulier. In de loop van augustus zal nog een convocatie met nadere gegevens worden verstuurd aan onze contacten. Info en aanvraag convo per email.

meer lezen....

Aanmelding

Schauberger in het Nederlands

Via implosie@gmail.com kunt u bij Reinout Guépin zijn boek over leven en werk van Viktor Schauberger bestellen. Zijn uitgever is failliet en hij verkoopt ze nu los voor 22 euro incl. verzendkosten. Help deze schrijver de winter door en geef het boek als kerst- of verjaarscadeautje aan vrienden of bekenden...

Onderzoek vistrap met fishflowforms afgerond

Waterschap De Dommel heeft in samenwerking met de Stichting Fishflowform een experimentele vispassage gerealiseerd.  Deze is aangelegd in de Buulder Aa ter hoogte van de stuw bij Molenheide. De passage is uitgerust met Fishflowforms in de plaats van overlaten. De ritmische stroming van de flowforms wekt het benodigde verval op en maakt het kunstwerk tot een sieraad in het landschap. In 2015-2017 is een uitgebreid onderzoek naar het functioneren ervan en naar de gevolgen voor het water uitgevoerd.

Het onderzoek heeft aangetoond dat een vistrap met fishflowforms een aantrekkelijk alternatief is voor de gebruikelijke ontwerpen. Meer info en aanvraag rapportage...

Platform Vitaal Water

Een datum voor een volgende bijeenkomst van het platform is nog niet vastgesteld. 

Zie verder...

Waterkring

De Waterkring zal niet langer halfjaarlijkse bijeenkomsten houden.

Het werk van de Stichting WATER Drager van Leven

De door Maarten Gast op 31 october 2014 gepresenteerde inleiding over water is omgewerkt tot een brochure over het werk van de Stichting, haar visie op water en enige in dat licht interessante gegevens.

Contact

Stichting WATER drager van Leven - email                                            last updated  02-08-2018

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl