WATER drager van Leven

Bijzondere kwaliteiten van water

Water gedraagt zich op op tal van punten anders dan stoffen als ammoniak, zwavelwaterstof of methaan, hoewel deze er chemisch gezien sterk verwant mee zijn. Er zijn al meer dan 70 afwijkende eigenschappen of kenmerken van water bekend. Hoewel deze 'anomalieën' onderling zeer verschillend van karakter zijn, hebben ze één ding gemeenschappelijk: ze maken dat water bij uitstek de 'drager van leven' kan zijn.

In een reeks van in totaal elf artikelen worden verschijnselen en vormen uit de levende natuur in verband gebracht met specifieke eigenschappen van water. De artikelen zijn gepubliceerd in H2O-Online, het vakblad van de Nederlandse waterwereld. De afzonderlijke bijdragen zijn opgenomen in het overzicht van SWdL-publicaties. In Bulletin WdL 4 zijn samenvattingen opgenomen van de afleveringen 6, 7 en 8. Bulletin WdL5 introduceert de afleveringen 9, 10 en 11.

Links naar de afzonderlijke artikelen:

1 Een vierde aspect van waterkwaliteit (Theo Claassen)

2 Voorbeelden van het vierde aspect van waterkwaliteit (Theo Claassen en Frank Silvis)

3 Beeldvormend onderzoek van levenskwaliteit - fysische en chemische methoden (Hans van Sluis en Theo Claassen)

4 Beeldvormend onderzoek van levenskwaliteit - biologische en sensorische methoden (Hans van Sluis en Theo Claassen)

5 Moderne natuurwetenschappelijke inzichten (Hans van Sluis)

6 Stroming_en_vorm (Hans van Sluis)

7 Werveldynamiek: het aangrijpingspunt van vormkrachten? (Hans van Sluis)

8_Water,_klank_en_licht (Hans van Sluis)

9 Klimaat: de onstuimige wisselwerking tussen water en warmte (Hans van Sluis)

10 Water en de Aarde (Hans van Sluis)

11 Water en Leven (Hans van Sluis)

 

 

 

 


Contact

Stichting WATER drager van Leven - email                                        last updated  14-03-2023

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl