WATER drager van Leven

Publicaties

De reeks 'Bijzondere kwaliteiten van Water' is apart toegelicht.

Artikelen en rapporten

Gast, M. (2008). "Meer water drinken - hype of heilzaam?" H2O(14/15): 22-23.

Gast, M. (2008). "Water, een  moleculaire aanpak." H2O: 8-9.

Gast, M. and H. van Sluis (2006). "Het wezen van water." H2O 39(8): 20-22.

Gast, M. K. H. and J. W. v. Sluis (2019). "Wasser, Leben, Homöopathie - Einblick in einen Weg zum Verständnis mit Hilfe der Quantenmechanik." Wasserzeichen - (52): 37-40.

Gast, M. K. H. and J. W. Sluis van (2015). "Anwendung von Flowforms in Flüssen und Bächen." Wasserzeichen 42: 15-18.

Gast, M. K. H. and J. W. Sluis van (2017). Water en klimaat. Water en klimaat. Amsterdam, Stichting Water Drager van Leven.

Gast, M. K. H. and J. W. Sluis van (2019). "Water en Leven." TIG - Tijdschr. v. Integr. Geneeskunde 34(1): 25-6.

Henry, M. (2020). "Wereldgeheugen – watergeheugen." TIG - Tijdschr. v. Integr. Geneeskunde(3): 50-56.

Schukking, P., B. Wesseling, et al. (2018). De Fishflowform - een nieuw ontwikkeld element voor een op ritmische stroming gebaseerde vispassage. Amersfoort, Stichting Fishflowform.

Sluis van, J. W. (2007). "Oplossing van waterraadsels dichterbij." H2O 40(18): 31-33.

Sluis van, J. W. (2008). "Water kan geen geheugen hebben?" H2O(25/26): 24.

Sluis van, J. W. (2010). Kan water geheugen hebben? r. H2O.

Sluis van, J. W. (2011). Viktor Schauberger's living energy - contribution to scoping study on ether technology. Amersfoort

Sluis van, J. W. (2018). Samenvatting keynote voordracht Marc Henry Water en Leven. Amsterdam, Stichting Water Drager van Leven.

Sluis van, J. W. (2019). "Rhythmus für Fish, Wasser und Mensch." Wasserzeichen(WZ51): 31-41.

Sluis van, J. W. (2020). "Bijzondere kwaliteiten van water (5) – een  solide  basis  van  moderne natuurwetenschappelijke inzichten." H2O Online(30 october 2020).

Sluis van, J. W. (2021). "Bijzondere kwaliteiten van water (6) - Stroming en vorm." H2O-Online: 1-11.

Sluis van, J. W. (2021). "Bijzondere kwaliteiten van water (7) – Werveldynamiek: het aangrijpingspunt van vormkrachten? ." H2O Online.

Sluis van, J.W. (2021). "Bijzondere kwaliteiten van water (8) - effecten van klank en licht." H2O online (20 juli 2021).

Sluis van, J. W. and T. Claassen (2020). "Bijzondere kwaliteiten van water (3) – Beeldvormend onderzoek van levenskwaliteit: fysische en chemische methoden " H2O-online(21 juli 2020).

Sluis van, J. W. and T. Claassen (2020). "Bijzondere kwaliteiten van water (4) – Beeldvormend onderzoek van levenskwaliteit: biologische en sensorische methoden." H2O-online(28 juli 2020).

Sluis van, J. W. and J. D. Mansvelt van (2006). "Een kwart eeuw wervelend water." H2O 39(10): 20-21.

Sluis van, J. W., P. Westerink, et al. (2009). "Primeur op RWZI Soerendonk." H2O 42(16/17): 14-15.

van Sluis, H. (2011). Vitaal Water voor mens en natuur - werken vanuit een levende watervisie. Amersfoort, DHV.

Wessel, J. (2009). Die Befreiung der Flüsse - Einige Gedanken zur 75. Geburtstag Dr. Joachim von Königslöws.  's-Heerenberg.

Wesseling, B., H. van Sluis, et al. (2018). Praktijkonderzoek aan de Fishflowform - Ontwikkeling van een op ritmische stroming gebaseerde vispassage. Amersfoort, Stichting Fishflowform: 1-75.

 

 

Conferenties, etc.

zie Activiteiten

 

Jaarverslagen bestuur

Te downloaden via de infopagina.

Contact

WATER drager van Leven - email                                        last updated  14-03-2023

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl