Stichting WATER drager van Leven

Flowforms

Flowforms worden vanwege hun mooie vorm en het aantrekkelijke beeld en geluid van het stromende water wereldwijd ge´nstalleerd als sierelementen van een watertuin of -park. Daarnaast zijn er vele technische toepassingen voor het mengen van geneesmiddelen en landbouwpreparaten en voorbehandeling van water voor de bereiding van levensmiddelen. Ook bij de zuivering van afvalwater of de verwerking van stalmest kan met flowforms een wezenlijke kwaliteitsverbetering worden bereikt.

De Engelse beeldhouwer en onderzoeker John Wilkes ontwikkelde in 1970 de flowformmethode. Hij stelde zich ten doel om water een bedding aan te bieden waarin het zich op natuurlijke wijze kan herstellen van organische of energetische belasting en biologische processen worden gestimuleerd. Aan dit werk gingen uitgebreide studies naar stromingsprocessen, ritmiek en symmetrie in de natuur vooraf. Daarbij werd nauw samengewerkt met George Adams en Lawrence Edwards, o.a. om tot een goede wiskundige beschrijving van de gekromde oppervlakken van de flowforms te komen. In 1990 werd een eigen onderzoeksinstituut opgericht, het Healing Water Institute.

Boeken

Vele voorbeelden van flowformtoepassingen en ook de resultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn beschreven in het onlangs verschenen boek Energizing Water: Flowform Technology and the Power of Nature (Sophia Books, Forest Row, 2010, o.a. te bestellen via www.bookdepository.co.uk - free freight worldwide). Eerder publiceerde hij Flowforms. The Rhythmic Power of Water (Floris Books, Edinburgh, 2003).

 

 

 

 

 

John Wilkes overleed op 26 maart 2011. Het onderzoek aan het Healing Water Institute in forest Row (GB) wordt voortgezet onder leiding van Iain Trousdell.

Contact

Stichting WATER drager van Leven - email                                        last updated  12-05-2011

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl