Stichting WATER drager van Leven

Opzet onderzoek watervitalisering in de land- en tuinbouwsector

Gebruikersenquête watervitalisatoren

Vele particulieren en zakelijke gebruikers hebben een of meer watervitalisatoren geïnstalleerd en ondervinden daarvan plezier en/of praktisch nut. Of is niet toch iedereen even tevreden? Wij willen ervaringen van gebruikers in kaart brengen en vervolgen binnenkort ons onderzoek onder particulieren en bedrijven in de agrarische sector. Voor de laatste groep zal opnieuw worden samengewerkt met Projectbureau LTO-Noord.

De grootste leveranciers van vitaliseringsapparatuur op de Nederlandse markt werken eveneens aan dit onderzoek mee door het leggen van contact met hun klanten. Op het onderzoek zelf hebben zij geen invloed.

Studenten die in het kader van hun studie aan de uitvoering van deze enquêtes zouden willen meewerken nodigen wij van harte uit met ons contact op te nemen.

Contact

Stichting WATER drager van Leven - email                                        last updated  04-10-2011

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl