Stichting WATER drager van Leven

Waterkring

De WDL Waterkring is voortgekomen uit een door Hans Wessel opgerichte internationale Jura Nova water-studiegroep, die aanvankelijk bijeenkwam in het Zwitserse Berner Oberland. Toen Hans zich in `s-Heerenberg vestigde werden lange tijd de bijeenkomsten aldaar tweemaal per jaar gehouden. Sedert de oprichting van de Stichting Water Drager van Leven komt de Kring tweemaal per jaar aldaar onder auspiciën van die stichting bijeen. Inmiddels zijn een veertigtal personen uit de waterwereld tot de kring toegetreden. Doorgaans is vergaderd op zaterdag over onderwerpen waarvoor gastsprekers worden aangezocht. Er werd informatie over relevante pas gehouden of op handen zijnde bijeenkomsten uitgewisseld. Ook kwamen naast beschouwingen over Schauberger en BD-landbouw inleidingen over waterkristallen, waterkalkbeelden, waterbronnen en waterwezens aan de orde. Zie de lijst met inleiders en voordrachttitels over de periode 2004-2017.

De deelnemers aan de kring zijn vertrouwd met een antroposofisch mens- en wereldbeeld of staan daarvoor open. De meest recente bijeenkomsten van de Waterkring zijn in Amersfoort gehouden. In 2018 heeft het Bestuur, mede vanwege de afnemende belangstelling, besloten geen halfjaarlijkse zittingen meer te organiseren.

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij het secretariaat

Contact

Stichting WATER drager van Leven - email                                        last updated  24-06-2019

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl