Stichting WATER drager van Leven

Conferentie over watervitalisering - zaterdag 24 september 2011

Inleiding

Na een onderbreking was er in september 2011 weer een grote publieksconferentie. Na "het Wezen van Water" in 2005 en Water en Gezondheid" in 2006 organiseerde de Stichting dit jaar een conferentie over watervitalisering. Gekwalificeerde - internationale - onderzoekers leidden ons in in de wereld van water en levenskracht. Uit dit prille, maar uiterst boeiende onderzoek, maar nog meer uit de ervaringen van gebruikers van apparatuur voor watervitalisering kwam naar voren dat we te maken hebben met een reëel bestaand fenomeen. Het laat zich echter moeilijk vangen in de netten van de gangbare wetenschappelijke methodieken en verklaringen. Nieuwe onderzoeksmethodieken en nieuwe concepten zijn nodig om in deze wereld een weg te vinden. Echt pionierswerk dus.

Programma

Contact

Stichting WATER drager van Leven - email                                         last updated  07-10-2012

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl