WATER drager van Leven

Welkom! Ook na de opheffing van de Stichting WdL in 2019 worden de volgende activiteiten ondernomen/voortgezet:

en verder:

Het werk van de Stichting WATER Drager van Leven (2004-2019)

Zie het Overzicht ondernomen activiteiten. De ontwikkeling van de Fishflowform is uit het werk van de SWdL voortgekomen.

De door Maarten Gast op 31 october 2014 gepresenteerde inleiding over water is omgewerkt tot een brochure over het werk van de Stichting, haar visie op water en enige in dat licht interessante gegevens over de praktijk van waterbeheer en drinkwatervoorziening in Nederland.

Per 1 februari 2019 is de Stichting ontbonden. Redenen hiervoor zijn geweest de vorderende leeftijd van de bestuursleden en - daarmee samenhangend - de groeiende afstand tot de praktiserende watervakwereld. Zie verder stichtingsbestuur.

Contact

WATER drager van Leven - email                                                last updated  14-03-2023

 

┬ę 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl