Stichting WATER drager van Leven

Enquête gebruikerservaringen watervitalisatoren

Toepassingen in de land- en tuinbouwsector

Vele agrarisch bedrijven maken gebruik van watervitalisatoren en ondervinden positieve effecten op de kwaliteit van de producten en conditie en welzijn van de levende have. Ook de arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren. Stichting WATER en Projectenbureau LTO-Noord hebben samen ervaringen van gebruikers in de land- en tuinbouwsector geïnventariseerd.

In een eerste onderzoeksronde werden ca. 30 gebruikers geïnterviewd. Zij oordeelden in het algemeen positief. Lees meer in het tussenverslag van het onderzoek.

Uitbreiding onderzoek tot andere sectoren

Wie in de volgende fase aan dit onderzoek wil bijdragen kan zich bij ons melden via email of alvast het enquêteformulier invullen. Het is de bedoeling om ook andere zakelijke toepassingen in het onderzoek betrokken. Zie ook de onderzoeksopzet.

Gebruikersenquête particulieren

Als particulier kunt U een online enquêteformulier invullen, of de vragen downloaden en uw antwoord per email aan ons retourneren. In beide gevallen vragen wij u zich aan ons bekend te maken, om te voorkomen dat de bestanden vervuild raken. Uw gegevens dienen alleen ter controle en zullen zonder uw toestemming door ons verder niet worden gebruikt of doorgegeven aan anderen.

Resultaten gepresenteerd op Conferentie 24 september 2011

Op de conferentie over watervitalisering op 24 september jl. was het middaggedeelte gewijd aan ervaringen van gebruikers van vitaliseringsapparatuur. De resultaten van de enquêtes zijn eveneens toegelicht. Via korte pitch-talks van gebruikers zijn interessante cases uit verschillende toepassingsgebieden gepresenteerd.

Contact

Stichting WATER drager van Leven - email                                          last updated  07-01-2013

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl